De Tibetaanse in de hand gehouden gebedsmolen.

Tibetaanse gebedsmolens zijn fascinerende mechanieken. Vanaf mijn eerste gebedsmolen heb ik mij afgevraagd wat het zijn en hoe ze werken, waar ze vandaan komen, wat ze betekenen (de symboliek) en wat hun oorsprong is. Hoe meer ik mij daarin verdiepte, hoe meer ik gefascineerd raakte. Omdat ik niet in Tibet ben geweest en het Tibetaans ook niet beheers beperkt mijn onderzoek zich tot wat in het engels over gebedsmolens is gepubliceerd, en dat is (vooral voor wat betreft hun oorsprong) niet zo veel.
Dit literatuuronderzoek heeft geleid tot deze website en omvat de informatie over tibetaanse gebedsmolens (met name over de in de hand gehouden gebedsmolens) die ik heb verzameld. Ik beperk me daarbij tot in de hand gehouden gebedsmolen en ga niet in op het geloof van de Tibetanen, dat een opmerkelijk ingewikkeld en uitgebreid amalgaam is van sjamanisme, boeddhisme en hindoe´sme. Dit zou mij veel te ver voeren.
Het spreekt vanzelf dat ik graag uw reactie krijg, en zo mogelijk meer informatie over de oorsprong van de Tibetaanse gebedsmolen.

fig. 1: de foto van een opengemaakte gebedsmolen.